Przydatne informacjeTerminy płatności*

Karta podatkowa - Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej: do 5-tego każdego miesiąca

ZUS - Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS: do 10-tego każdego miesiąca

ZUS - Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację: do 15-tego każdego miesiąca

Ryczałt - Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego: do 20-tego każdego miesiąca

PIT - Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: do 20-tego każdego miesiąca

CIT - Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne: do 20-tego każdego miesiąca

VAT - Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7): do 25-tego każdego miesiąca


* - jeżeli termin płatności przypada w sobotę, niedzielę lub święto, można zapłacić w pierwszy dzień roboczy po wymaganym ustawowo terminie


Adresy wybranych serwisów internetowych

www.gofin.pl/klasyfikacje – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Klasyfikacja zawodów i specjalności, Klasyfikacja Środków Trwałych, Polska Klasyfikacja Działalności

www.gofin.pl/rachunki – wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych

www.rcl.gov.pl – wykaz Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

www.mf.gov.pl – serwis internetowy Ministerstwa Finansów

www.mpips.gov.pl – serwis internetowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.nfz.gov.pl – serwis internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia

www.zus.pl – serwis internetowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

www.infor.pl/kalkulatory/odsetki_ustawowe.html – obliczenie odsetek ustawowych

www.infor.pl/kalkulatory/odsetki_od_zaleglosci.html – obliczenie odsetek od zaległości podatkowych