Kontakt

Biuro Rachunkowe Present Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 36a
05–220 Zielonka

Tel/fax: +48 22 826 35 11
E–mail: biuro@present.com.plSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000254135
NIP: 951-219-36-56, REGON: 140478670
kapitał zakładowy: 100 000 złotychMapa dojazdu