Usługi

Oferujemy kompleksową obsługę w następujących obszarach:

Biuro rachunkowe PRESENT Sp. z o. o specjalizuje się w obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo-płacowych.

Nasze biuro oferuje kompleksowa obsługę rachunkowo-księgowa, prawną, doradczą oraz szkoleniową, na którą składają się:

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Rejestracje działalności gospodarczej
 • Obsługa kadrowo płacowa, ZUS
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Outsourcing usług księgowych
 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
 • Doradztwo podatkowe i księgowe
 • Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Doradztwo personalno-kadrowe
 • Doradztwo rekrutacyjne
 • Szkolenia i nadzór BHP i p.poż.