Usługi - Kadry i Płace

Oferujemy kompleksową obsługę w następujących obszarach:

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy:

 • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
 • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów

Prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
 • kartoteki wynagrodzeń

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS

Doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych