Skip to content

profesjonalnie POMOŻEMY w rozwoju TWOJEJ FIRMy

Biuro rachunkowe PRESENT specjalizuje się w obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo-płacowych.

POMOC W ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OBSŁUGA BIURA, KSIĘGOWOŚCI, POMOC PRAWNA

porady księgowe i prawne

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę
rachunkowo-księgowa, prawną, doradczą
oraz szkoleniową

Wszystkie usługi w jednym miejscu

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego PRESENT są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów​

Rejestracje działalności gospodarczej

Obsługa kadrowo płacowa, ZUS​

Prowadzenie ksiąg handlowych

Outsourcing usług księgowych

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych​

Doradztwo podatkowe i księgowe

Doradztwo w zakresie zarządzania

Doradztwo personalno-kadrowe

Doradztwo rekrutacyjne

OFERUJEMY

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-księgowa, prawną, doradczą oraz szkoleniową, na którą składają się:

Biuro rachunkowe PRESENT specjalizuje się w obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Outsourcing usług Księgowych

Sprawozdania finansowe

Pełne sprawozdanie finansowe obejmuje:

 • Raporty i opinie z badania sprawozdania finansowego, które obejmuje: Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Informacje dodatkowe, Objaśnienia.
 • Ekspertyzy i opinie o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.
 • Opracowywanie zakładowych zasad prowadzenia rachunkowości /polityki rachunkowości
 • Pomoc przy sporządzaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych /stowarzyszeń, fundacji itp./

Świadczymy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i zus.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej działalności operacyjnej firm (w tym wspieramy tworzenie ofert, kontraktów biznesowych z kontrahentami, umów o finansowanie), a także ich wewnętrznej organizacji i ładu korporacyjnego.

W sprawach wymagających szczególnych wiadomości albo na życzenie Klienta współpracujemy z wybitnymi specjalistami z zakresu:

 • Obsługi prawnej przedsiębiorców
 • Prawa pracy
 • Nieruchomości

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy:

 • przygotowywanie umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
 • przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów

Prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie list płac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
 • kartoteki wynagrodzeń

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
 • doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
 • deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
 • przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS

Doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Przełom roku kalendarzowego to dla osób odpowiedzialnych za finanse firmy czasami trudny okres projektowania nowego budżetu, szukania potencjalnych oszczędności, sposobów poprawy wyników finansowych oraz możliwości inwestowania. W podejmowaniu tak ważnych decyzji niezbędny okazuje się sprawny system controllingu i doradztwa.

Ułatwimy Państwu:

 • przeprowadzenie procesu budżetowania, zgodnie ze sprawdzonymi metodami,
 • zaprojektowanie efektywnego systemu kontroli kosztów, przychodów i innych wartości finansowych,
 • ocenę rezultatów finansowych przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie wyceny firmy,
 • optymalizację struktury kosztów i wprowadzenie możliwych oszczędności,
 • skuteczne wykorzystanie w swojej pracy informatycznych narzędzi wspomagających controlling.

Biuro rachunkowe PRESENT zajmuje się sporządzaniem i dostarczaniem do urzędów skarbowych takich dokumentów jak:

 • Rozliczenia VZM – zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych (remont, budowa lokali mieszkalnych)
 • Rozliczenia roczne osób fizycznych prowadzących lub nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Rozliczanie najmu lokali osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa, jak również mniejsze firmy, operujące w specyficznej branży lub na niszowym rynku.

Naszymi klientami są m.in.:

2019-03-14_162801
logo-orange-65Wx65H
logo_wopr_13012019
vimamamed_black
logo-head-techkom
promotor
smallpng2
36ae09962e85c46472eaba368780f047
logo
logo
Conair-Logo

Co mówią nasi Klienci:

Biuro rachunkowe PRESENT Sp. z o.o. zajmuje się sporządzaniem i dostarczaniem do urzędów skarbowych takich dokumentów jak: Rozliczenia VZM - zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych (remont, budowa lokali mieszkalnych) Rozliczenia roczne osób fizycznych prowadzących lub nieprowadzących działalności gospodarczej Rozliczanie najmu lokali osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Marta Piórkowska
Współpracuję z Firmą Present ponad 10 lat. Niech to posłuży za moją rekomendację. Profesjonalizm, wiedza, znajomość przepisów. Z pełną odpowiedzialnością-polecam!
Rafał Grabowski
Jeżeli chcą Państwo dołączyć do grupy naszych Klientów, powierzając naszej firmie obsługę w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo-płacowych, lub mają Państwo jakiekolwiek związane z tym pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub e–mail.
zadzwoń do nas

+48 501 174 180